KVKK Başvuru Formu

BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesi gereğince, iş bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTE

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK LGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

HACI YUSUF MESCİT MAH. FEHİM SK. NO:3 KARATAY KONYA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

buyuksoyluotomotiv@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

muhasebe@buyuksoylu.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine gore talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C.Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

3. Lütfen Şirketimizile olan ilişkinizi belirtiniz.

(Müşteri, işortağı, çalışanadayı ,eskiçalışan, üçüncü taraf firma çalışanı,hissedar gibi)

 

 ☐ Müşteri

 ☐ Ziyaretçi

 ☐ İşortağı

 ☐ Diğer:……………………………………………………………..

 Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ………………….…………………………………………………………

 Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

☐ Eski Çalışanım

ÇalıştığımYıllar:…………………………………………

☐ Diğer: ……………………………………………………

 

☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:…………………………………………………………………

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

 ………………………………………………………………………………

 

4. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İş bu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzimedilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde very paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin ber taraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi surety vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması yada yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi yada yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet Kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi(Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi :

İmza                 :